CV

Cand.mag i dansk fra Københavns Universitet

Godkendt som Underviser i Dansk som andetsprog

Tillægsfag: Sprogpædagogik, (Suppleringsuddannelsen i Dansk som andetsprog)

Engelsk liniefag fra KDAS

FVU-læselærer (svarer til en læsevejleder i grundskolen, men har fokus på unge/voksne)

 Kurser og konferencer

Kirsten Wandahl har deltaget i et utal af kurser og konferencer, fx om literacy, cooperative learning, blended learning, kurser om hjerne og læring og tværkulturel psykologi og om traumatiserede kursister, om evaluering og test, om alfabetisering samt i  diverse kursusdage og konferencer om Dansk som Andetsprog.

Senest i efteråret 2018:

  • Munkebjergkonferencen, om læsning, afholdt af Landsforeningen af læsepædagoger
  • Teaching Strategies for Navigating Literacies – Navigating Power. Elizabeth Birr Moje, arrangeret af UCC
  • Tag ordet med dig – konference om fokuseret arbejde med ordforråd

Kirsten Wandahl har undervist på alle danskuddannelser og moduler samt på alle FVU-trin på flere sprogcentre:

  • Københavns Sprogcenter
  • Vestegnens Sprogcenter
  • Clavis

Og har her bl.a. været beskikket censor på PD2 og PD3, tilrettelagt kurser i skriftlighed  samt undervist på FVU

Kirsten Wandahl er forfatter til flere undervisningsbøger til danskuddannelserne.