Skriv for sjov – for sprogskolekursister og andre med dansk som andetsprog

Skriv fiktion på dansk.